Вивіз будівельного сміття догрузом

Вивіз будівельного сміття догрузом

Ми виконуємо вивіз будівельного сміття як довантаженням від пяти мішків, так і окремим транспортом об’ємом до КАМАЗа. Нижче детальніше про ціноутворення та організацію вивозу.

на русском

Від 1300 грн

утилизаційний збір включено
Від одного метра кубічного

(095) 405-02-35
Viber (096) 011-77-47

Для оформлення заявки варто надати наступну інформацію:

 1. Об’єм, який заплановано на вивіз будівельного сміття (кількість мішків або метрів кубічних) можно надіслати фото з трьох різних ракурсів на вайбер 096 011 77 47
  Хто виконує завантаження (наші вантажники або Ви)
  У випадку, коли спуск та завантаження виконують наші співробітники, наявність вантажного ліфту та поверх з якого виконується виніс.
  Адреса, звідки буде виконано вивіз будівельного смітття
  Дата та час на які буде заплановано процес.

На основі цієї інформації проходить ціноутворення, та ми можемо озвучити Вам вартість послуг.

вивіз будсміття

Як Ви повинні підготувати на вивіз будівельного сміття

В першу чергу, потрібно упаковати будсміття. Малогабаритний, розміром до п’ятидесяти сантиметрів, упаковують в поліпропіленові мішки, вагою до тридцяти п’яти клілограм (наповнюваність 0,5 мішка або дві третини). Середньогабаритний (розміром від молуметра до півтораметра) у вигляді жердини, такі як профіль, брус або їм подібні зв’язуються з зв’язки та фіксується проводом або липкою стрічкою (скотчем). Великогабаритний до двох метрів, іноді до трьох метрів (актіуально для профілю, дошки та їм подібних) переміщають без фасовки. Основне завдання, зробити кожну одиницю зручною для транспортування.

Тобто, одну одиницю може вільно переміщувати один вантажник, без ризику пошкодити підлогу, стіни, дверні отвори, кабіну ліфту, марши та майданчики сходів.

Вага мішку та їх кількість, а також об1єм для негабаритного будсміття дозволить визначити який автомобіль потрібен на вивоз будівельного сміття Вам.

Потурбуватися про засоби пакування (картон та щільний поліетілен, щільна плівка) для того, щоб застелити місця тимчасового складування на проміжних етапах (майданчики біля ліфту на поверсі завантаження, в ліфтовій кабіні та на вигрузці, та міжповерхові майданчики сходів у випадку спуску по сходам). Ці засоби рекомендовані, але, іноді клієнти їх ігнорують. Важливо врахувати, Вам жити з цими сусідами, тому не потрібно створювати напружені стосунки. Ми, робимо все обережно та бережно, уникаємо конфліктів з Вашими сусідами.

Узгодити вивіз з консьєржем або охороною житлового комплексу, звідки буде вивіз будівельного сміття. Зайняти місце під паркування вантажного автомобіля для завантаження.

вывоз строительного мусора

Як ми виконуємо вивіз будівельного сміття

Першими на місце прибувають вантажники, вони оцінюють відповідає об’єм заявленому на вивіз будівельного сміття. Прогнозують, на який час подавати вантажівку з урахуванням часу за який будсміття винесуть до місця завантаження (виключення, коли авто прибуває з вантажниками, в тому випадку, коли завантаження виконується “з землі”).

Далі, наші співробітники переодягаються в робочій одяг, та приступають до роботи. Якщо клієнт надає засоби для обкліювання та простилання місць тимчасового складування будсміття (майданчики біля ліфту, міжповерхові майданчики сходів) вантажники пакують місця тимчасового складування. Потім відбувається сам процес виносу будсміття до місця завантаження, як правило кілька етапів:

 1. Винос з квартири до ліфту та тимчасове складування на біля ліфтовому майданчику (при використанні ліфту).
 2. При наборі відповідного об’єма, завантаження в кабіну ліфту, спуск та виніс на вулицю.
 3. Ліфтова кабіна утрипується максимально короткий час та користування ліфтом отримують в приорітеті мешканці будинку.
 4. Як правило на цьому етапі вантажники можуть розділитись та один вантажник на одному етапі, другий на іншому і так далі.
 5. Завантаження вантажівки виконують всім складом, окрім деяких виключень.

Ми можемо виконати сухе прибирання по попередньому узгодженню, за окрему плату.

Вывоз строительного мусора

 

 

 

Мы осуществляем вывоз строительного мусора как догрузом, от пяти мешков, так и отдельным транспортом до КАМАЗа. Ниже подробно о ценообразовании и организации вывоза.

От 1300 грн

утилизационный сбор включен
От одного куба

(095) 405-02-35
Viber (096) 011-77-47

Для оформления заявки следует предоставить следующую информацию:

 1. Объем, который запланирован на вывоз строительного мусора (количество мешков или метров кубических) можно выслать фото с трех разных ракурсов на вайбер 096 011 77 47
 2. Кто осуществляет погрузку (наши грузчики или Вы)
 3. В случае, когда спуск и погрузку осуществляют наши сотрудники, наличие грузового лифта и этаж с которого осуществляется вынос.
 4. Адрес, откуда будет осуществлен вывоз строительного мусора.
 5. Дата и время, на которые будет запланирован процесс.

На основании этой информации происходит ценообразование, и мы можем озвучить Вам стоимость услуги.

вивіз будсміття

Как вы должны подготовить на вывоз строительного мусора

В первую очередь, нужно за фасовать строймусор. Мелкогабаритный размером до пятидесяти сантиметров упаковывают в полипропиленовые мешки, весом до тридцати пяти килограмм (наполняемость 0,5 мешка или две трети). Среднегабаритный (размером от полуметра до полтора метра) в виде жерди, такие как профиль, брус и им подобные увязываются в связки и фиксируются проволокой или липкой лентой (скотчем). Крупногабаритный до двух метров, реже три метра (актуально для профиля, доски и им подобным) перемещают без фасовки. Основная задача, сделать каждую единицу транспортабельной.

То есть, одну единицу может свободно перемещать один грузчик, без риска повредить полы, стены, дверные проемы, кабину лифта, лестничные марши и площадки.

Вес мешка и их количество, а также объем для негабаритного строймусора позволит определить какой автомобиль нужен на вывоз строительного мусора Вам.

Позаботиться об средствах упаковки (картон и плотный полиэтилен, плотная пленка) для того, чтобы простелить места временного складирования (площадки возле лифта на этаже загрузки в лифтовой кабине и выгрузки, междуэтажные лестничные площадки в случае спуска по лестнице). Эти средства рекомендованы, но, иногда клиенты их игнорируют. Учтите, Вам жить с этими соседями, поэтому не нужно создавать напряженные отношения. Мы делаем все аккуратно и бережно, избегаем конфликтов с Вашими соседями.

Согласовать вывоз с консьержем, или охраной жилого комплекса, откуда будет вывоз строительного мусора. Занять место под парковку грузового автомобиля для погрузки.

вывоз строительного мусора

Как мы осуществляем вывоз строительного мусора.

Первыми на место прибывают грузчики, они оценивают соответствует объем заявленному на вывоз строительного мусора. Прогнозируют на какое время подавать грузовик с учетом времени за которое строймусор вынесут к месту погрузки (исключение, когда авто прибывает вместе с грузчиками в том случае когда загрузка осуществляется “с земли”).

Далее наши сотрудники переодеваются в рабочую одежду и приступают к работе. Если клиент предоставляет средства для оклейки и простилки мест временного складирования строймусора (около лифтовые площадки, междуэтажные лестничные площадки) грузчики упаковывают места временного складирования. Затем следует сам процесс выноса строймусора к месту погрузки, как правило в несколько этапов:

 1. Вынос из квартиры к лифту и временное складирование на около лифтовой площадке (при использовании лифта).
 2. При наборе соответствующего объема, погрузка в лифтовую кабину, спуск и вынос на улицу.
 3. Лифтовая кабина удерживается максимально короткое время и пользование лифтом получают приоритет жильцы.
 4. Как правило на этом этапе грузчики могут разделиться и один грузчик на одном этапе, второй на другом и так далее.
 5. Погрузку осуществляют всем составом, кроме некоторых исключений.

Мы можем выполнить сухую уборку по предварительному согласованию, за отдельную плату.

про w-taxi.top

w-taxi.top - це вантажне таксі різних класів автомобілів від мікроавтобусів з середньою базою до бортових вантажівок понад 10т.

downloads

Now you can download our app on every mobile device:

контакти

  +38 (095) 405-02-35
  +38 (096) 011-77-47
  Україна, м. Київ